חוות גלעד
  www.shiru.022.co.il
ישיבת שירו למלך
יום ג', י’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
הרבי מפיאסצנה בעל "חובת התלמידים" מדריך ברוח זו את הנער, מחזק את דימויו ואומר לו כדברים האלו: "אשריך נער ישראל... מלאכי עליון יקנאוך... השמים וצבאם, הארץ ומלואה לפניך יכנעו... ה' שמח בך... וגם אתה נער ישראל תגיל ותשמח בגודל אושריך...". אם נפל ליבו של הנער והוא אינו מאמין בעצמו וביכולתו הרי הוא ממשיך ואומר לו: "אם נפל ליבך בקרבך... תגבה עצמך... והסתכל מרחוק מי היו אבותיך, הקדושים והנביאים, התנאים והאמוראים, הגאונים והצדיקים... גם שמענו מהרבה אנשים גדולי ישראל שבקטנותם לא הכירו בהם וכשהתמסרו לעבודתו יתברך גדלו והצליחו... ובראש כל עם ישראל כולו נשארו..." וכן אומר רבי נתן : "וזה בחינת עורה כבודי עורה הנבל וכינור העירה שחר" היינו שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו ונפילתו, ועל ידי מה יעורר את עצמו, על ידי הנקודות טובות שמוצא בעצמו עדין. " מבט זה הוא יסודי בגאולה: "כי דוד הוא בחינת משיח שעוסק תמיד בתיקון נפשות ישראל, לעוררם משנתם על ידי הנקודה הנ"ל על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ."
01:48 (16/12/13) ר' אריה .

האדם צריך להאמין בנשמה האלוקית שקיבל, לא לחינם קיבלת נשמה אלוקית יקרה כל כך,יש לך תפקיד ושליחות אלוקית מיוחדת בדור הגאולה .הרבי מפיאסצנה בעל "חובת התלמידים" מדריך ברוח זו את הנער, מחזק את דימויו ואומר לו כדברים האלו: "אשריך נער ישראל... מלאכי עליון יקנאוך... השמים וצבאם, הארץ ומלואה לפניך יכנעו... ה' שמח בך... וגם אתה נער ישראל תגיל ותשמח בגודל אושריך...". אם נפל ליבו של הנער והוא אינו מאמין בעצמו וביכולתו הרי הוא ממשיך ואומר לו: "אם נפל ליבך בקרבך... תגבה עצמך... והסתכל מרחוק מי היו אבותיך, הקדושים והנביאים, התנאים והאמוראים, הגאונים והצדיקים... גם שמענו מהרבה אנשים גדולי ישראל שבקטנותם לא הכירו בהם וכשהתמסרו לעבודתו יתברך גדלו והצליחו... ובראש כל עם ישראל כולו נשארו...וכן רבי נחמן מעורר ומזהיר להאמין בנקודה הטובה המיוחדת שלנו ושל זולתינו "כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה יקרה מה שאין בחבירו""דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה ...( ליקוטי מוהר"ן רפ"ב) וכן צריך האדם למצא גם בעצמו!!! ... וזה בחינת "אזמרה לאלוקי בעודי"-על ידי ה"עוד מעט" שמוצא בעצמו על ידי זה יכול לזמר ולהודות לה'...ועל ידי זה נעשין ניגונים . ובדברי מוהרנת הל' השכמת הבוקר . (חלק ארח חיים בליקוטי הלכות)[ג]"וזה בחינת עורה כבודי עורה הנבל וכינור העירה שחר" היינו שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו ונפילתו, ועל ידי מה יעורר את עצמו, על ידי הנקודות טובות שמוצא בעצמו עדין. וזהו העירה שחר, כי הנקודה טובה היא בבחינת שחר "בבחינת שחורה אני ונאווה בנות ירושלים." כי אעפ"י שזאת הנקודה מעורבת בפסולת הרבה ובפגמים הרבה שפגם זה האדם, על ידי זה נדמה שהיא שחורה , כי מונחת בקדרות ושחרות חס ושלום אצלו. אבל כנ"ל אזי היא אומרת "שחורה אני ונאווה, אל תראוני שאני שחרחורת וכו'- כי אין השחרות משלי וכו'...כמו שפרש רש"י שם"... "כי על ידי שמטה כלפי חסד ודן לכף זכות, על ידי זה מוצאין נקודות טובות בכל מדרגות התחתונות...ועל ידי זה נעשין ניגונים..." [ט"ו]" כי הכינור של דוד היה של חמש נימין-כנגד חמישה חומשי תורה והוא היה מעוררו משנתו עד שידע לכוון השעה והנקודה של חצות, כי דוד הוא בחינת משיח שעוסק תמיד בתיקון נפשות ישראל, לעוררם משנתם על ידי הנקודה הנ"ל על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד , ומלמד לכל אחד ומאיר בליבו שיוכל לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות תמיד, כדי לעוררו משנתו ונפילתו, שלא יפול לגמריה חס ושלום. והעיקר לכוון בעת שכמעט יפול חס ושלום, אז דייקא יאיר בו בחסדו להצילו ולעוררו, בבחינת "כי יפול לא יוטל" בחינת צופה רשע לצדיק וכו' ה' לא יעזבנו בידו..." "ועל כן דוד היה יודע חצות אימת , על ידי הכינור הנ"ל כי היה יודע נגן (שמואל א' ט"ז) כי כל הלימוד הקדוש הנ"ל לחפש הטוב ולהחיות את עצמו על ידי זה ,כל זה הוא בחינת ניגונים קדושים היוצאים מכינור של דוד, בחינת אזמרה כנ"ל "בחינת עורה כבודי עורה הנבל וכינור העירה שחר..."

 
 
דרכה של הישיבה
חדשות
יסודות בחיוך ובחינוך !
מהוואי הישיבה והחווה