חוות גלעד
  www.shiru.022.co.il
ישיבת שירו למלך
יום ג', י’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
אנו בישיבה, מחוברים בכל ליבנו לתהליך האלוקי של תחיית עם ישראל בארצו, ושומעים את דבר ה' הקורא אלינו בדורות האחרונים לחדש את התורה בשלמותה, את מלכות ישראל בתפארתה, ואת הכמיהה לבניין המקדש על מכונו, ושאיפתנו להיות "פועלים עם ק-ל" בכל ענייני ציפיית ישועתנו.בא, הצטרך אלינו, לישיבת "שירו למלך" אשר בחוות גלעד. יחד נגדל בתורה ויראת שמיים, ונהיה שותפים במימוש חזון הדורות על גאולת ישראל.
00:10 (16/12/13) הרב מאיר גולדמינץ

בס"ד ישיבת שירו למלך – חוות גלעד ישיבת שירו למלך שמה לה למטרה לגדל בני תורה תלמידי חכמים, החמושים בעוז וגבורה במלחמתה של תורה, ובתעצומות נפש להתמסרות למען ה' יתברך, תורתו, עמו ונחלתו. בני הישיבה נמצאים בקו החזית של המאבק על קדושת ה', המתבטא בחרות רוחנית, ובעמידה עיקשת על אחיזתנו בארצנו. בשורשי הדברים נמצאת ההבנה, כי הדרך להגיע לקרבת אלוקים אמיתית תהיה מתוך שקיעות בלימוד התורה, וכך נדע את רצונו בכל פרטי חיי המעשה. סגנון הלימוד בעיון בישיבה מונהג על פי דברי חז"ל "גדול תלמוד המביא לידי מעשה". בישיבה נלמדות מסכתות הנוגעות הלכה למעשה, מתוך מטרה שהתלמידים יצאו חמושים בידיעת התורה אשר תנחה אותם בחיי היום יום של כל יהודי. לימוד זה נעשה מתוך עיון רב, תוך שימת דגש על השתלשלות ההלכה, החל משורשי הדברים בגמרא, דרך שיטות הראשונים בסוגיה, ועד לפסק ההלכה בשלחן ערוך והמשנה ברורה. סגנון לימוד זה "מחייה" את התלמידים, עד כי הסוגיה הופכת לחלק עצמי מבניין הנפש. הבערה הפנימית לעשיית רצון ה' במלואו, המתבטא בידיעה מקיפה של ההלכות הנוגעות לכולנו בחיי היום יום, מובילה את תלמידינו ללון בעומקה של תורה, ולברר את כלליה, פרטיה ודקדוקיה של הסוגיה עד תום. מיותר לציין, כי הישיבה נותנת "יחס אישי" ואף השקעה אישית בכל תלמיד. ראש הישיבה והר"מים מוצאים את הזמן לקבוע חברותא עם כל אחד מבני הישיבה, כך שכל אחד מבאי בית המדרש מקבל כלים ללימוד גמרא בעיון, המתחילה מהנקודה בה הצטרף לישיבה, ומתקדמת ליכולת למדנות אמיתית. בנוסף ללימוד המרכזי בישיבה, שהוא לימוד הגמרא בעיון ובבקיאות, דרכה של הישיבה מתבטאת בלימוד רחב של מקצועות התורה לגווניהם השונים, כך שכל תלמיד יכול למצוא מזון רוחני המתאים לו, לפי יחודו ולפי נטיית ליבו. מי בהקפת תמצית תורה שבעל פה במשנה ובהלכה, מי בנסיון להבין את עומק התורה והנהגת ה' בעולם בספרי הרמח"ל והגר"א, ומי בפנימיות התורה ובניגונה של הנפש בספר התניא וליקוטי מוהר"ן. אליהם מצטרפים סדרי לימוד ושיעורים מיוחדים, לברור בסוגיות אמוניות ומעשיות שונות, וביניהם העניינים המתחדשים בדורנו. בשיעורים אלו אנו לומדים על ארץ ישראל, גאולת ישראל, הר הבית והמקדש, התכלת ועוד. אנו בישיבה, מחוברים בכל ליבנו לתהליך האלוקי של תחיית עם ישראל בארצו, ושומעים את דבר ה' הקורא אלינו בדורות האחרונים לחדש את התורה בשלמותה, את מלכות ישראל בתפארתה, ואת הכמיהה לבניין המקדש על מכונו, ושאיפתנו להיות "פועלים עם ק-ל" בכל ענייני ציפיית ישועתנו. בא, הצטרך אלינו, לישיבת "שירו למלך" אשר בחוות גלעד. יחד נגדל בתורה ויראת שמיים, ונהיה שותפים במימוש חזון הדורות על גאולת ישראל. נשמח לראותך עמנו . בברכה ואהבה רבה הרב מאיר גולדמינץ ראש הישיבה "עלינו לעשות בכל כוחנו למען יחוד ב' המשיחין: משיח בן יוסף [בישוב הארץ ובבנינה בהתערותא דלתתא] ומשיח בן דוד[נעים זמירות ישראל: בתהילים , תפילה, ושיחה עם ה'! בעבודת ה' בשמחה ובקשה להמלכת ה' ובנין המקדש], עץ יוסף ועץ יהודה ביחוד גמור, שהוא היסוד הגמור לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ולהחזרת השכינה"(קול התור חלק ב')

 
 
דרכה של הישיבה
חדשות
יסודות בחיוך ובחינוך !
מהוואי הישיבה והחווה