חוות גלעד
  www.shiru.022.co.il
ישיבת שירו למלך
יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
11:22 (22/12/13) הרב מאיר גולדמינץ
הישיבה משלבת את שני הפירושים לפסוק זה. את פירושו של רש"י יחד עם פירושו של האונקלוס. וכך אנו מגדלים בן תורה אמיתי, שקןע בתלמודו, אשר קבל על עצמו עול תורה, אך תורה כזו המביאה לידי מעשה. מעשה של מסירות למען ה', עמו ונחלתו.
עם ישראל חי !
10:58 (17/12/13) הרב מאיר גולדמינץ
גג חדר האוכל קרס תחת השלג
01:48 (16/12/13) ר' אריה .
הרבי מפיאסצנה בעל "חובת התלמידים" מדריך ברוח זו את הנער, מחזק את דימויו ואומר לו כדברים האלו: "אשריך נער ישראל... מלאכי עליון יקנאוך... השמים וצבאם, הארץ ומלואה לפניך יכנעו... ה' שמח בך... וגם אתה נער ישראל תגיל ותשמח בגודל אושריך...". אם נפל ליבו של הנער והוא אינו מאמין בעצמו וביכולתו הרי הוא ממשיך ואומר לו: "אם נפל ליבך בקרבך... תגבה עצמך... והסתכל מרחוק מי היו אבותיך, הקדושים והנביאים, התנאים והאמוראים, הגאונים והצדיקים... גם שמענו מהרבה אנשים גדולי ישראל שבקטנותם לא הכירו בהם וכשהתמסרו לעבודתו יתברך גדלו והצליחו... ובראש כל עם ישראל כולו נשארו..." וכן אומר רבי נתן : "וזה בחינת עורה כבודי עורה הנבל וכינור העירה שחר" היינו שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו ונפילתו, ועל ידי מה יעורר את עצמו, על ידי הנקודות טובות שמוצא בעצמו עדין. " מבט זה הוא יסודי בגאולה: "כי דוד הוא בחינת משיח שעוסק תמיד בתיקון נפשות ישראל, לעוררם משנתם על ידי הנקודה הנ"ל על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ."
00:55 (16/12/13) ר' אריה .
מה שהנוער שלנו צריך הוא מישהו שיאמין בו !!(רבי שלמה) קיצור מאמר הדור – הראי"ה קוק : דורנו, הוא דור נפלא... מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא אבל גם נעלה ונשא ...הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, הצרות מרקוהו, שטפוהו, נתנו לו לב-מתנה ומח הוגה, מחדש, ועף, ולא יוכל לעמוד בשפל. כנפים עשה לו רוחו ובמרומים ימריא, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו... - ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, לשמע דברים גדולים.הבה נכין לו הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דוקא בגבול ישראל. ובקריאה גדולה יצא הרב קוק זצ"ל בשנת תרס"ח:"אחינו היקרים, חכמי התורה וסופרים משפיעים, גם אנו נואלנו וחטאנו. למדנו וחקרנו, פלפלנו וחדשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלהים ועוזו, לא שמענו לקול נביאי האמת, לקול מעולי חכמי דורות עולמים, לקול הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצוחו והכריזו בקולי קולות כי סוף נהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מני ים, מימא דחוכמתא וקבלה, מים דעת האלהים, מים טוהר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו פנימה משרשה ממקור חיים"
02:29 (16/12/13) ר' אריה .
נחמו נחמו עמי ! נחמו ירושלים! שובו אליה קראו ברחובותיה ה' מלך!- ר' אליקום הינו חלק מהצוות החינוכי בישיבה.
דרכה של הישיבה
חדשות
יסודות בחיוך ובחינוך !
מהוואי הישיבה והחווה